Konkurs za najbolju fotografiju inspirisanu knjigama
Stevan Ristić
Inspiracija - Čaj na Zamaleku, Borisa Miljkovića