Geopoetika dobila nagradu za najboljeg izdavača

05.08.2021.

Na petom međunarodnom Podgoričkom sajmu knjiga koji je održan od 7. do 13. juna 2010. pod sloganom "Knjige su u garaži", Geopoetika je dobila nagradu za najboljeg izdavača koju deli sa crnogorskim izdavačem Pobjeda.

Na petom međunarodnom Podgoričkom sajmu knjiga koji je održan od 7. do 13. juna 2010. pod sloganom "Knjige su u garaži", Geopoetika je dobila nagradu za najboljeg izdavača koju deli sa crnogorskim izdavačem Pobjeda.