vesti

Otvoreno pismo Ministarstvu kulture povodom izostajanja mera kulturne politike u izdavaštvu

10.11.2023.

Početkom ove godine, pre nego što su raspisani konkursi za podršku savremenoj kulturi, održan je sastanak predstavnika izdavačkih grupacija i Ministarstva kulture. Iako su izdavači, na osnovu analize stanja u kulturi i neophodnih mera kulturne politike, predložili i obrazložili obuhvatan program kulturne politike u izdavaštvu, Ministarstvo kulture je, umesto suštinskih, unelo samo kozmetičke promene u konkurse namenjene podršci izdavaštvu i književnim programima.

Otuda Udruženje profesionalnih izdavača Srbije (UPIS), pre nego što se u narednim nedeljama raspišu konkursi za podršku kulturi u 2024. godini, još jednom podseća na zahteve izdavačke zajednice, jer su oni u najboljem kulturnom i društvenom interesu.
 
1. Republički otkup knjiga


• Zahtevamo da budžet za Otkup knjiga bude udvostručen, jer je postojeći budžet prevaziđen i nedovoljan
• Zahtevamo proširenje sastava Komisije za Otkup knjiga na 7 članova različitih orijentacija i oblasti. Predlažemo da se Komisija proširi ljudima koji su stručnjaci – iz oblasti književnosti za decu, humanističkih nauka, srpske i svetske književnosti, kao i iz likovne i grafičke oblasti (oprema knjige)
• Zahtevamo transparentno objavljivanje spiska kandidata za članove Komisije, kako bi se na vreme ukazalo na eventualne propuste ili sukob interesa
• Zahtevamo da rad Komisije bude javan
• Zahtevamo da rabat za Otkup bude umanjen sa 40% na 30%
• Zahtevamo da na Otkupu mogu učestvovati samo prva izdanja knjiga objavljenih u godini Otkupa
• Zahtevamo da na Otkupu mogu učestvovati samo publikacije koje su odštampane u godini na koju se odnosi Otkup
• Zahtevamo da se kriterijumi, procedura i rad Komisije regulišu Pravilnikom o Otkupu, odnosno Pravilnikom o radu Komisije
• Preporučujemo da Otkup knjiga bude organizovan dva puta u toku jedne godine, predlažemo da to budu maj i oktobar.

2. Ravnomernija raspodela sredstava za kapitalne i prevodilačke projekte

• Zahtevamo uvećanje sredstava koja se dodeljuju za kapitalna izdanja i za prevođenje dela srpske književnosti na druge jezike
• Zahtevamo ravnomernost u raspodeli sredstava koja mora važiti za čitavu teritoriju Srbije, bez favorizovanja bilo koje političke posebnosti, ideološke orijentacije ili geografske celine.

3. Obavezni primerak i CIP

• Zahtevamo promenu Zakona o obaveznom primerku publikacija, u skladu s međunarodnim standardima i preporukama Uneska i Saveta Evrope, uz smanjenje broja obaveznih primeraka koje izdavači dostavljaju Narodnoj biblioteci Srbije i Matici srpskoj.
• Predlažemo umanjenje cene CIP-a ili kompenzaciju na osnovu broja dostavljenih obaveznih primeraka.

4. Sajam knjiga u Beogradu

• S obzirom na izmenjene okolnosti, predlog se nalazi u posebnom zahtevu koji je dodatak ovom pismu.

5. Međunarodni sajmovi knjiga

• Zahtevamo da se obezbede dodatna sredstva Ministarstva koja će pokrivati učešće na međunarodnim sajmovima, pre svega na sajmovima knjiga u Frankfurtu i Bolonji svake godine, uz mogućnost još jednog svetskog sajma godišnje, odabranog po aktuelnoj potrebi.
• Zahtevamo da se obezbede sredstva za nacionalni štand Srbije i obavezno učešće na regionalnim sajmovima knjiga: Zagreb, Podgorica, Sarajevo, Banjaluka.

6. Reprezentativnost udruženja

• Zahtevamo da se obnovi status reprezentativnih udruženja u izdavaštvu.

7. Unapređenje i zaštita izdavaštva

Predstavnici UPIS-a predlažu da se hitno započne rad na sledećim oblastima unapređenja i zaštite izdavaštva:

- digitalna transformacija
- rešenje problema piraterije
- priprema Zakona o izdavaštvu.

Dajući ove konkretne i ostvarljive predloge, UPIS smatra da je neophodno pokrenuti javni dijalog o kulturnoj politici u izdavaštvu kao posebno važnoj i, pokazalo se, veoma vitalnoj grani savremene kulture. Takav dijalog nije samo u interesu izdavaštva nego i u interesu ukupne savremene kulture i društva.
Udruženje profesionalnih izdavača Srbije obaveštava Ministarstvo kulture da će, zajedno s drugim asocijacijama izdavača, pisaca i prevodilaca, organizovati rad neformalne nadzorne grupe sačinjene od predstavnika izdavača. Nadzorna grupa će pratiti proces rada komisija zaduženih za pojedine konkurse koje raspisuje Ministarstvo kulture i izveštavati o rezultatima usvajanja naših predloga.
Rad ove grupe odnosiće se na sve javne aktivnosti i konkurse koji su vezani za izdavaštvo.

Upravni odbor Udruženja profesionalnih izdavača Srbije
Beograd, 10.novembar 2023.